Per Try AS, etablert 31.05.2000, er en maskinentreprenør lokalisert i Søgne. Vi er i dag 19 ansatte med variert bakgrunn og lang praksis fra bransjen.
Faglig kompetanse
Bedriftens kjennetegnes av høy faglig kompetanse, samt fleksibilitet og tilpasning i utførelse av våre oppdrag. Vår maskinpark dekker det meste av spekteret – fra minimaskiner og oppover til 30 tonns maskiner.Vårt nedslagsfelt er i hovedsak Kristiansand med omkringliggende kommuner, men vi har også oppdrag øvrige steder i Sør-Norge.

Bedriften har sin bakgrunn i enkeltmannsforetak etablert av Per Gudbrand N. Try i 1984. En forsiktig start med traktor og maskin, hovedsakelig som jordbruks- og skogbruksentreprenør, som etter hvert utviklet seg til en solid bedrift innen flere fagområder. Per G.N. Try er fortsatt i høy grad virksom i bedriften, nå i hovedsak innen salg og oppfølging, anbud og kalkulasjon.